Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

2220131, Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön, 5 op
Tunniste 2220131 Opetuskielet suomi

Nimi
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön Lyhennenimi Näkökulmia erit 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Erityispedagogiikka (J) 
Tyyppi Verkkokurssi  Arvostelu 0-5 
Aika 24.09.2018 -31.08.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu

Kuvaukset
Suoritustavat 

Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla, kirjallinen tai audiovisuaalinen oppimistehtävä.

 
 
 
Ajankohta 

Verkkoympäristö on avoinna kesäopintoina jaksoa suorittaville: 15.6. - 18.8.2019

 

 

 

 
Lisätietoja 

Jakso on mahdollista suorittaa kesäopintoina!

Lisätietoja opintojakson suorittamisesta lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautuminen
Verkkokurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Lkm
116/-
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön Kristine Järnefelt
24.09.18-31.08.19

Ilmoittautuminen
Verkkokurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Lkm
  77/-
Ilm.aika päättynyt
15.08.18 klo 08.00-
17.09.18 klo 23.59
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön Johanna Kurki
Kristine Järnefelt
24.09.-30.11.18
Lkm
  37/-
Ilm.aika päättynyt
02.05.19 klo 08.00-
13.06.19 klo 23.59
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön
15.06.-31.08.19

Suoritustavat: 

Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla, kirjallinen tai audiovisuaalinen oppimistehtävä.

 
Ajankohta: 

Verkkoympäristö avoinna 15.6. - 18.8.2019

 
Lisätietoja: 

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja ilmoittautumisajan päätyttyä

 

Pääset halutessasi WebOodiin ilmoittautumaan