Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

3622224, SPSS-verkkokurssi, 1 op
Tunniste 3622224 Opetuskielet suomi

Nimi
SPSS-verkkokurssi Lyhennenimi SPSS 
Laajuus 1 op  Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 
Tyyppi Verkkokurssi  Arvostelu HYL-HYV 
Aika 01.08.2018 -31.07.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu

Kuvaukset
Lisätietoja 

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Varmista, että työasemassasi on asennettuna SPSS-ohjelmisto.

Voit ladata sen kotikoneellesi UEF:n Tietopalvelukeskuksen intran sivuilta.

https://www2.uef.fi/fi/intra/tipa/spss25  tai

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx

Kurssin sivut ovat osoitteessa cs.uef.fi/statistics/newspss.

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Verkkokurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm. Peru Lkm
0/-
SPSS-verkkokurssi Esko Valtonen
01.08.18-31.07.19

Pääset halutessasi WebOodiin ilmoittautumaan