Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

3621415, (KUOPIO): Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät, 5 op
Tunniste 3621415 Opetuskielet suomi

Nimi
(KUOPIO): Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät Lyhennenimi HSJ 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede, Kuopio (K) 
Tyyppi Yleinen tentti  Arvostelu 0-5 
Aika 19.11.2021 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 07.10.2021

Kuvaukset
Ei kuvaustietoja. Katso kuvaustiedot Opintojakso-sivulta.

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Yleinen tentti  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 01.10.21 klo 00.30-
28.10.21 klo 23.30
Ilm. Peru Lkm
3/-
(KUOPIO): Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät Simo Juvaste
19.11.21
    pe 12.00-16.00, paikka