Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

3622352, (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op
Tunniste 3622352 Opetuskielet suomi

Nimi
(KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 Lyhennenimi DTN1 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede, Kuopio (K) 
Tyyppi Yleinen tentti  Arvostelu 0-5 
Aika 19.08.2021 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 02.06.2021

Kuvaukset
Lisätietoja  Etätentit verkossa 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Yleinen tentti  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 19.07.21 klo 00.30-
12.08.21 klo 23.30
Ilm. Peru Lkm
1/-
(KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 Mika Hujo
19.08.21
    to 12.00-16.00, paikka