Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

3622351, (KUOPIO): Tilastollinen data-analyysi, 6 op
Tunniste 3622351 Opetuskielet suomi

Nimi
(KUOPIO): Tilastollinen data-analyysi Lyhennenimi TDA 
Laajuus 6 op  Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 
Tyyppi Yleinen tentti  Arvostelu 0-5 
Aika 20.08.2020 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 23.06.2020

Kuvaukset
Lisätietoja  Kurssin yleinen kuulustelu toteutetaan etätenttinä. Seuratkaa opettajan antamia ohjeita. 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Yleinen tentti  Opettaja
Aika ja paikka
20.07.20 klo 00.30-
13.08.20 klo 23.30
Ilm. Peru Lkm
0/-
(KUOPIO): Tilastollinen data-analyysi Lauri Mehtätalo
20.08.20
    to 12.00-16.00, paikka