Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

3621587, (KUOPIO): Katseenseuranta, 5 op
Tunniste 3621587 Opetuskielet englanti

Nimi
(KUOPIO): Katseenseuranta Lyhennenimi EYE 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede, Kuopio (K) 
Tyyppi Verkkokurssi  Arvostelu 0-5 
Aika 26.10.2020 -15.12.2020 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu

Kuvaukset
Lisätietoja 

Lectures online, link available in course website:

http://cs.uef.fi/pages/bednarik/eyetracking/

Exercises in CogLab room (Science park 2D 303)

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Verkkokurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 12.10.20 klo 23.30-
30.10.20 klo 00.30
Ilm. Peru Lkm
27/-
(KUOPIO): Katseenseuranta Roman Bednarik
26.10.-15.12.20