Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

8010053, Joensuu: Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op
Tunniste 8010053 Opetuskielet suomi

Nimi
Joensuu: Puheviestintää jatkokoulutettaville Lyhennenimi PUVI/JK 
Laajuus 2 op  Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 
Tyyppi Luento- ja harjoituskurssi  Arvostelu HYL-HYV 
Aika 21.11.2019 -05.12.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 12.12.2019

Kuvaukset
Ei kuvaustietoja. Katso kuvaustiedot Opintojakso-sivulta.

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luento- ja harjoituskurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 08.00-
06.09.19 klo 23.00
Ilm. Peru Lkm
12/27
Pidetty
Joensuu: Puheviestintää jatkokoulutettaville Esteri Savolainen
22.11.19
    pe 10.00-16.00, paikka