Opetus ja opintojaksot organisaation mukaan

Täältä pääset katsomaan opinto-oppaita, jos oppiaine tai tiedekunta on tehnyt oppaan Oodiin. Jos opasta ei ole Oodissa, yksikön kohdalta pääsee katsomaan opintojaksoja ja/tai opetustapahtumia (kursseja, tenttejä).

Hierarkia avautuu painamalla +-näppäintä. Ks. ohje

Valittu organisaatiohierarkia: Itä-Suomen yliopisto >  Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

 Itä-Suomen yliopisto  Mitä opiskella kesällä 2021?, 2020-21...2021-22 
Sivuaine: Kansainvälistymisen opintokokonaisuus, 2021-22 
Sivuaine: Monitieteiset ympäristöopinnot, 2021-22 
          Laajenna Avoin yliopisto (J,K)  Avoin yliopisto, Humanistiset alat, 2021-22 
Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2021-22 
Avoin yliopisto, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, 2021-22 
Avoin yliopisto, Kieli- ja viestintäopinnot, 2021-22 
Avoin yliopisto, Luonnontieteet, 2021-22 
Avoin yliopisto, Metsätieteet, 2021-22 
Avoin yliopisto, Terveys- ja hyvinvointialat, 2021-22 
Avoin yliopisto, Tietojenkäsittelytiede, 2021-22 
Avoin yliopisto, Yhteiskuntatieteet, 2021-22 
          Laajenna Filosofinen tiedekunta  Exchange Students: Philosophical Faculty, 2021-22 
Master's Degree Programme in Early Language Education for Intercultural Communication, 2021-22 
Master's Degree Programme in English Language and Culture, 2021-22 
Master's Degree Programme in Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context, 2021-22 
Master's Degree Programme in Linguistic Data Sciences, 2021-22 
Master's Degree Programme in Pedagogy and Teaching for Sustainability, 2021-22 
          Laajenna Jatkuvan oppimisen keskus    
          Laajenna Kielikeskus (J,K)  Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot, filosofinen tiedekunta, 2021-22 
Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, 2021-22 
Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2021-22 
          Laajenna Kirjasto (J,K,S)  Näytä opetustapahtumat  Näytä opintojaksot
          Laajenna Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta    
          Laajenna Terveystieteiden tiedekunta    
           Tohtorikoulu  Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma, 2021-22 
Kasvatustieteiden tohtoriohjelma, 2021-22 
Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, 2021-22 
UEF Tohtorikoulu, 2021-22 
Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (WELMA), 2021-22 
          Pienennä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta  Sivuaine: Filosofia, 2021-22 
                    Laajenna Historia- ja maantieteiden laitos (J)   Näytä opintojaksot
                    Laajenna Karjalan tutkimuslaitos (J)    
                    Laajenna Kauppatieteiden laitos (J,K)    
                    Laajenna Oikeustieteiden laitos (J)  Environment, Natural Resources & Climate Change: Master's Degree Programme in Environmental Policy and Law, 2021-22 
International Study Programme in Law for Exchange students, 2021-22 
Oikeustiede (ON/OTM), 2021-22 
Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM), 2021-22 
Oikeustieteiden sivuaineopas, 2021-22 
Oikeustieteiden tohtoriohjelma, 2021-22 
Sivuaine: Monitieteiset ympäristöopinnot, 2021-22 
                    Laajenna Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (K)  Näytä opetustapahtumat  Näytä opintojaksot
                    Laajenna Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hallinto (J,K,S)    
                    Laajenna Yhteiskuntatieteiden laitos (J,K)  Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehto, YTM, 2021-22 
MDP in Border Crossings, 2021-22 
Sivuaine: Sosiaalipedagogiikka, 2021-22 
Sivuaine: Sosiaalipsykologia, 2021-22 
Sivuaine: Sosiaalitieteet, 2021-22 
Sivuaine: Sosiaalityö, 2021-22 
Sivuaine: Sosiologia, 2021-22 
Sivuaine: Yhteiskuntapolitiikka, 2021-22 
Social Sciences for Exhange Students, Joensuu, 2021-22 
Sosiaalipedagogiikka Kuopio, YTM, 2021-22 
Sosiaalipsykologia Kuopio, YTM, 2021-22 
Sosiaalitieteet Kuopio, YTK, 2021-22 
Sosiaalityö Kuopio, YTK ja YTM, 2021-22 
Sosiologia, YTM, 2021-22 
Yhteiskuntapolitiikka, YTM, 2021-22 
Yhteiskuntatieteet Joensuu, YTK, 2021-22 
          Laajenna Yliopistopalvelut