Study unit
8011460 Scientific Writing, 2 Cp  
Code 8011460  Validity 01.01.2021 -
Name Scientific Writing  Abbreviation Scientific Writ 
Credits 2 Cp Date of expiry  
TypeLanguage and Communication Studies Subject0001 Language Centre Studies 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   GradingFail-Pass 
Recommended scheduling 
   
Organisation Language Centre (J,K) 

Description
Learning outcomes 

suunnitelmallinen kirjoittamisen ja tutkimuksenteon yhdistäminen tukemaan tutkielman valmistumista

kielen- ja tekstinhuollon tavoitteet ja niiden soveltaminen omaan kirjoittamiseen

tekstin analysoinnin taidot ja niiden soveltaminen omaan kirjoitusprosessiin sekä tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen pohjalta

keskeisten tutkimukseen ja työelämään liittyvien tekstilajien erityispiirteiden tunteminen

tieteellisen tiedon esittäminen erilaisille kohderyhmille tarkoituksenmukaisella tavalla

valmiudet kirjoittamisen taitojen itsenäiseen kehittämiseen

 
Content 

työelämän kannalta keskeiset tekstilajit sekä oman erityisalan kirjallinen viestintä

oikeakielisyys ja huoliteltu teksti

kriittinen lukutapa ja tekstianalyysi

kirjoitusprosessin hallinta ja erityisesti oman tutkielman työstäminen

tekstien kohdentaminen

rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 
Modes of study 

Opintojaksoa varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia.

Osallistuminen opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Käytettävät harjoitusmuodot: verkkopohjainen työskentely, harjoitukset, vertaispalaute ja oman tekstin muokkaaminen

 
Teaching methods 

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta voi sisältää myös kontaktiopetusta kampuksella ja/tai etäyhteydellä.
Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

 
Study materials 

Verkkoaineisto ja muu opettajan jakama materiaali

 
Evaluation criteria 

Jatkuva arviointi

Hyväksytyn suorituksen vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen (kontaktiopetukseen ja verkko-opetukseen) sekä hyväksytyt oppimistehtävät.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

 
Prerequisites 

Suomenkielinen koulusivistys tai vastaavat taidot

 
Time 

toinen opiskeluvuosi

Opintojakso suoritetaan rinnakkain Master´s Thesis Seminar -opintojakson kanssa

 
Offering data 

Automaatiotekniikan DI -koulutuksen opiskelijoille

 
Campus 

Kuopio

 
Further information 

Maisterin tutkintoon pakollisena kuuluva opintojakso, jota ei voi korvata muulla suorituksella.

 

Opetuksen kieli (pakollinen tieto)

suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams