Study unit
8011477 Communication for Working Life, 2 Cp  
Code 8011477  Validity 01.01.2021 -
Name Communication for Working Life  Abbreviation Communication f 
Credits 2 Cp Date of expiry  
TypeLanguage and Communication Studies Subject0001 Language Centre Studies 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   GradingFail-Pass 
Recommended scheduling 
   
Organisation Language Centre (J,K) 

Description
Learning outcomes 

Opiskelija tietää, mikä merkitys vuorovaikutusosaamisella on ja millaista vuorovaikutusosaamista hän tarvitsee omalla ammatti- ja tieteenalalla. Opiskelija saa valmiuksia työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa toimia yhteistyöhakuisesti sekä tunnistaa ja kehittää osaamistaan.

 
Content 

vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen

vuorovaikutus omalla ammatti- ja tieteenalalla

asiantuntijan alustuspuheenvuoro

yhteistyötaidot kokouksissa ja neuvotteluissa

 
Modes of study 

Opintojaksoa varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia. Opintojaksolla on yksilö-, pari-, ryhmä- ja työpajaharjoituksia sekä luentoja. Opintojaksolla voi olla sekä kaikille yhteistä että pienryhmiin jaettua opetusta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla harjoituksiin. Opintojaksoon voi kuulua koko ryhmälle yhteisiä harjoituksia ja pienryhmäkohtaisia harjoituksia.
Opiskelijan tulee osallistua kaikkien yhteisten harjoitusten lisäksi kaikkiin oman pienryhmänsä harjoituksiin opettajan ohjeiden mukaisesti. Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

 
Teaching methods 

Opintojaksoa varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia. Opintojaksolla on yksilö-, pari-, ryhmä- ja työpajaharjoituksia sekä luentoja. Opintojaksolla voi olla sekä kaikille Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena.

 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta voi sisältää myös kontaktiopetusta kampuksella ja/tai etäyhteydellä. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

 

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. yhteistä että pienryhmiin jaettua opetusta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla harjoituksiin. Opintojaksoon voi kuulua koko ryhmälle yhteisiä harjoituksia ja pienryhmäkohtaisia harjoituksia.
Opiskelijan tulee osallistua kaikkien yhteisten harjoitusten lisäksi kaikkiin oman pienryhmänsä harjoituksiin opettajan ohjeiden mukaisesti. Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

 
Study materials 

Verkkoaineisto ja muu opettajan jakama materiaali

 
Evaluation criteria 

Jatkuva arviointi

Hyväksytyn suorituksen vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen (kontaktiopetukseen ja verkko-opetukseen) sekä hyväksytyt oppimistehtävät.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

 
Prerequisites 

Suomenkielinen koulusivistys tai vastaavat taidot

 
Time 

toinen opiskeluvuosi

 
Offering data 

Automaatiotekniikan DI -koulutuksen opiskelijoille

 
Campus 

Kuopio

 
Further information 

Maisterin tutkintoon pakollisena kuuluva opintojakso, jota ei voi korvata muulla suorituksella.

 

Opetuksen kieli (pakollinen tieto)

suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams