Opintojakso
2131938 Morfologia ja syntaksi, 2 op  
Tunniste 2131938  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Morfologia ja syntaksi  Lyhenne 2131938 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0280 Yleinen kielitiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa