Opintojakso
2131937 Fonetiikka ja fonologia, 2 op  
Tunniste 2131937  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Fonetiikka ja fonologia  Lyhenne 2131937 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0280 Yleinen kielitiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Michael Rießler 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää fonetiikan ja fonologian peruskäsitteet ja keskeiset tutkimussuuntaukset sekä pystyy yksinkertaiseen itsenäiseen fonologiseen analyysiin.

 
Sisältö 

Artikulatorisen, auditiivisen ja akustisen fonetiikan perusteet; fonologian peruskäsitteet; fonologiset piirteet, fonologiset säännöt, optimaalisuusteoria.

 
Suoritustavat 

Luennot 10 t, kirjallisuuteen perehtyminen ja harjoitukset 42 t, tentti 2 t.

 
Toteutustavat 

Kirjallisuuteen perehtyminen, harjoitustehtävien palautus, vapaaehtoinen luennoille osallistuminen.

 
Oppimateriaalit 

Ashby & Maidment: Introducing Phonetic Science, Hayes: Introductory Phonology (vai vastaavat)

 
Arvosteluperusteet 

Tentti. Harjoitusten arvosana painotetaan opintopistemäärän mukaan.

 
Opettajat 

Professori (yleinen kielitiede)

 
Ajankohta 

syyslukukausi

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli: englanti/suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa