Study unit
2132115 Special Topics in Linguistics 1, 2-6 Cp  
Code 2132115  Validity 01.01.2018 -
Name Special Topics in Linguistics 1  Abbreviation 2132115 
Credits 2-6 Cp Date of expiry  
TypeAdvanced Studies Subject0280 General Linguistics 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Foreign Languages and Translation Studies (J) 

Teachers
Name
Michael Rießler 

Description
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kielentutkimuksen erikoisalaan jonkin erityiskysymyksen näkökulmasta.

 
Content 

Luennot tai/ja seminaarityöskentely tai itsenäinen tehtävä.

 
Modes of study 

Suoritustavoista sovitaan tarkemmin kurssilla tai itsenäisten suoritusten osalta opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

 
Teaching methods 

Luentoja, seminaarityöskentelyä ja/tai omatoimista työskentelyä sopimuksen mukaan 27–162 t.

 
Evaluation criteria 

Tentti tai/ja essee tai/ja harjoitustehtävä.

 
Teachers 

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian professori tai yliopistonlehtori

 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Opetuskieli englanti/suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams