Opintojakso
2132115 Kielentutkimuksen erikoisala 1, 2-6 op  
Tunniste 2132115  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Kielentutkimuksen erikoisala 1  Lyhenne 2132115 
Laajuus 2-6 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0280 Yleinen kielitiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Michael Rießler 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kielentutkimuksen erikoisalaan jonkin erityiskysymyksen näkökulmasta.

 
Sisältö 

Luennot tai/ja seminaarityöskentely tai itsenäinen tehtävä.

 
Suoritustavat 

Suoritustavoista sovitaan tarkemmin kurssilla tai itsenäisten suoritusten osalta opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

 
Toteutustavat 

Luentoja, seminaarityöskentelyä ja/tai omatoimista työskentelyä sopimuksen mukaan 27–162 t.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti tai/ja essee tai/ja harjoitustehtävä.

 
Opettajat 

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian professori tai yliopistonlehtori

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli englanti/suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa