Opintojakso
2132052 Yleisen kielitieteen harjoitukset, 2 op  
Tunniste 2132052  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Yleisen kielitieteen harjoitukset  Lyhenne 2132052 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0280 Yleinen kielitiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa