Opintojakso
2132048 Python-ohjelmointi kielitieteilijöille, 3 op  
Tunniste 2132048  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Python-ohjelmointi kielitieteilijöille  Lyhenne 2132048 
Laajuus 3 op Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0280 Yleinen kielitiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Alexandre Nikolaev 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssi johdattaa opiskelijat nykyaikaisen ohjelmointikielen käyttöön. Opiskelija osaa muodostaa algoritmeja prosessikuvausten perusteella sekä kirjoittaa pienimuotoisia ohjelmia. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on myös yleisellä tasolla perustiedot ohjelmointikielistä.

 
Sisältö 

Johdatus nykyaikaiseen ohjelmointikieleen.

 
Suoritustavat 

Perehtyminen oheislukemistoon 20 t, ohjelmointiharjoituksia 50 t, valmistautuminen tenttiin 9 t, tentti 2 t.

 
Toteutustavat 

Käänteinen luokkahuone -opetusmenetelmä (flipped classroom; harjoituksia luokassa, perehtyminen oheislukemistoon ja teoriaan kotona)

 
Arvosteluperusteet 

Tentti (80%), harjoitukset (20%)

 
Opettajat 

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian yliopistonlehtori

 
Ajankohta 

syyslukukausi
yleisen kielitieteen ja kieliteknologian pää- ja sivuaineopiskelijat: aineopintojen 1. tai 2. opintovuosi
LDS-maisteriohjelman opiskelijat: pakollinen opintojakso, joka suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu LDS-maisteriohjelman opiskelijoille sekä yleisen kielitieteen ja kieliteknologian pää- ja sivuaineopiskelijoille

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu
J: Python-ohjelmointi kielitieteilijöille  Monimuoto-opetus  Alexandre Nikolaev  09.09.21 -21.10.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa