Opintojakso
2132037 Kokeellisen kielitieteen laboratoriokurssi, 5 op  
Tunniste 2132037  Voimassaolo 01.01.2013 -
Nimi Kokeellisen kielitieteen laboratoriokurssi  Lyhenne 2132037 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0280 Yleinen kielitiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Vieraat kielet ja käännöstiede (J) 

Opettajat
Nimi
Olli Silvennoinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija omaksuu itsenäiseen kokeelliseen tutkimukseen tarvittavat taidot kokeen suunnittelusta ja toteutuksesta sen tilastolliseen evaluointiin ja tutkimusten raportointiin.

 
Sisältö 

Laboratoriotyö: kokeen suunnittelu, toteutus, tulosten keruu ja analyysi, tutkimusraportti ja koko työprosessin dokumentointi.

 
Suoritustavat 

Omatoiminen tutkimustyö pienryhmässä, tutkimuksen esittely, tutkimusraportin ja tutkimuspäiväkirjan laatiminen, yht. 135 t.

 
Arvosteluperusteet 

Tutkimusraportti ja tutkimuspäiväkirja.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli englanti/suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa