Opintojakso
3513123 Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka , 4 op  
Tunniste 3513123  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   Lyhenne MeRaDy 
Laajuus 4 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mikko Räisänen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Binkley, D. & Fisher, R.F.  Ecology and Management of Forest Soils  2013  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Syventävät tiedot ravinteiden kierrosta metsäekosysteemissä: ravinteiden tulosta ekosysteemiin, niiden poistumisesta ja metsikön sisällä tapahtuvista prosesseista.

 
Sisältö 

Ydinaines: Rapautuminen ja typensidonta, ravinteiden pidättymismuodot maahan, eri ravinteiden reaktiot maassa, maaperän eliöiden merkitys ravinnekierrossa, ravinteiden otto ja mykorritsojen toiminta, ravinteiden tehtävät kasveissa, karike ja sen hajotus. Huuhtoutuminen ja eroosio. Ympäristötekijöiden, lannoituksen, metsän käsittelyn ja laskeuman sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ravinnekiertoon.

 
Suoritustavat 

Luennot (6 h), tutkimusartikkeleihin perustuva ohjattu kirjallinen työ ja suullinen esitys, opiskelijoiden esityskerrat 10 h, kirjallisuus, tentti.

 
Oppimateriaalit 

Binkley, D. & Fisher, R.F. Ecology and Management of Forest Soils. 2013. 304 p.

 
Arvosteluperusteet 

Läsnäolo pakollinen. Tentti 0-5.

 
Opettajat 

Metsämaatieteen yliopistotutkija

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Metsämaatiede

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2022.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
J: Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   Luento- ja harjoituskurssi    27.01.22 -15.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   Yleinen tentti  Mikko Räisänen 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   Yleinen tentti   
13.04.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   Yleinen tentti   
03.06.22pe 12.00-16.00