Opintojakso
3513057 Kuiturakenteet, 5 op  
Tunniste 3513057  Voimassaolo 20.05.2010 -
Nimi Kuiturakenteet  Lyhenne FibPro 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Petri Kärenlampi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Saltman, D. & Thompson, L.  Pulp and paper primer  1998  Pakollinen Saatavuus
     Smook, G.A.  Handbook for pulp and paper technologists  1992  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot p. 1-19, 36-132, 186-363.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään prosesseja ja tuotteita lukiotason matematiikkaa ja fysiikkaa käyttäen.

 
Sisältö 

Ydinaines: Suotautuminen ja lujittuminen. Puumassan valmistus. Paperin raaka-aineet. Tuotteen rakenteen ja ominaisuuksien yhteydet.

Täydentävä tietämys: Paperilajit. Kysyntä. Tuottavuus. Anisotropia. Mekaaniset ominaisuudet. Märkäpuristuksen ja tiheyden vaikutukset.

Erityistietämys: Kubelka-Munk optiikka. Värikoordinaatit.

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (46 h), kirjallisuus, ekskursio ja tentti (58 h).

 
Oppimateriaalit 

Saltman, D. & Thompson, L. (1998)  Pulp and paper primer

Smook, G.A. (1992) Handbook for pulp and paper technologists , p. 1-19, 36-132, 186-363

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi perustuu kuulusteluun (75%) ja viikoittaisiin harjoituksiin (25%).

 
Opettajat 

Puuteknologian professori

 
Edellytykset 

Puutieteen perustiedot, lukiotason fysiikan ja matematiikan taidot.

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi (seuraavan kerran syys-lokakuussa 2022).

 
Kampus 

Joensuu, videoyhteys Kuopioon

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Kuiturakenteet  Yleinen tentti  Petri Kärenlampi 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Kuiturakenteet  Yleinen tentti  Petri Kärenlampi 
08.12.21ke 12.00-16.00