Opintojakso
3513044 Venäjän metsätalous, 5 op  
Tunniste 3513044  Voimassaolo 20.05.2010 -
Nimi Venäjän metsätalous  Lyhenne ForRus 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jyrki Kangas 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Food and Agriculture Organization of the United Nations  The Russian Federation Forest Sector. Outlook study to 2030.   2012  Pakollinen Saatavuus
     http://www.fao.org/docrep/016/i3020e/i3020e00.pdf
     Gerasimov, Y. & Karjalainen, T.  Energy wood resources availability and delivery cost in Northwest Russia. Scandinavian Journal of Forest Research 7(28)  2013  Pakollinen Saatavuus
     http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2013.828098
     Lisätiedot Sivut 689-700
     Goltsev, V., Tolonen, T., Syunev, V., Dahlin, B. & Gerasimov, Y.  Wood harvesting and logistics in Russia - focus on research and business operations.  2011  Pakollinen Saatavuus
     http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp210.htm
     Karvinen, S., Välkky, E., Gerasimov, Y. & Dobrovolsky, A.   Northwest Russian Forest Sector in a Nutshell  2011  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 144 s.
     Lauri, P., Kallio, M. & Schneider, U.A.  The future development of the use of wood in Russia and its potential impacts on the EU forest sector. Scandinavian Journal of Forest Research 28:3  2013  Pakollinen Saatavuus
     http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2012.735695#tabModule
     Lisätiedot Sivut 291-302
     Naumov, V., Angelstam, P. Elbakidze, M.  Barriers and bridges for intensified wood production in Russia: Insights from the environmental history of a regional logging frontier. Forest Policy and Economics 66  2016  Pakollinen Saatavuus
     http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116300107?via%3Dihub
     Lisätiedot Sivut 1-10
     Trishkin, M., Lopatin, E. & Karjalainen T.  Assessment of motivation and attitudes of forest industry companies toward forest certification in northwestern Russia. Scandinavian Journal of Forest Research 3 (29)  2014  Pakollinen Saatavuus
     http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2014.896938
     Lisätiedot Sivut 283-293
     Vinokurova, N., Ollonqvist, P., Viitanen, J., Holopainen, P., Mutanen, A., Goltsev, V. & Ihalainen,   Russian-Finnish roundwood trade some empirical evidence on cultural based differences. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 129  2009  Pakollinen Saatavuus
     http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp129.htm
     Lisätiedot 36 s.
     Välkky, E., Viitanen, J. & Ollonqvist, P.  Impacts of Changes in Forest and Economic Policy and Business Preconditions in Russia and Finland. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 218.  2011  Pakollinen Saatavuus
     http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp218.htm


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Venäjän metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta.

 
Sisältö 

Ydinaines: 1) metsävarat, niiden luokittelu ja inventointi, 2) metsänhoito ja metsätalouden suunnittelu, 3) luonnonsuojelu ja monikäyttö, 4) hakkuumenetelmät, puunkorjuu ja puunkäyttö, 5) metsälainsäädäntö, metsätalouden organisaatiot ja metsäpolitiikka, 6) metsäteollisuus. Täydentävä tietämys: Venäjän metsäsektorin tulevaisuuden näkymät. Erityistietämys: erot muihin entisiin ja nykyisiin siirtymätalousmaihin.

 
Suoritustavat 

Luennot englanniksi (26 h), kirjallisuus, tentti.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Venäjän metsätalouden asiantuntijat, Yhteyshenkilö: Metsäbiotalouden professori.

 
Ajankohta 

Järjestetään joka toinen vuosi loka-marraskuussa, tarkka ajankohta ilmoitetaan syyslukukauden alussa. Seuraavan kerran syksyllä 2021.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa