Opintojakso
3513028 Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi, 5 op  
Tunniste 3513028  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Lyhenne GIS2 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mikko Vastaranta 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

The student will learn advanced methodologies that are used in analyzing spatial data in the applied geoinformatics as well as the underlying concepts and theories.

 
Sisältö 

Ydinaines: Paikkatietojärjestelmien käyttö tutkimuksen työvälineenä. Spatiaalinen mallinnus, geostatistiikka ja paikkatietoanalyysit metsä- ja luonnonvarojen hallinnassa. Täydentävä tietämys: Verkostoanalyysit. Erityistietämys: Sovelletun geoinformatiikan ajankohtaiset tutkimusaiheet. 

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (30 h), itsenäinen harjoitustyö, kurssilla osoitettu kirjallisuus ja tentti.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäbiotalouden digitalisaation ja tietojohtamisen apulaisprofessori

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi (3510005).

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi (kevät 2022).

 
Kampus 

Joensuu/Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/ harjoitustyön/ esseen/ oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
JOENSUU: Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Luento- ja harjoituskurssi  Mikko Vastaranta  11.01.22 -22.04.22
Ilmoittautuminen ei alkanut
KUOPIO: Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Luento- ja harjoituskurssi  Mikko Kolehmainen,
Mikko Vastaranta 
11.01.22 -22.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
13.04.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi  Yleinen tentti  Mikko Vastaranta 
03.06.22pe 12.00-16.00