Opintojakso
3513011 Metsäeläintiede, 4-6 op  
Tunniste 3513011  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Metsäeläintiede  Lyhenne ForZoo 
Laajuus 4-6 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Olli-Pekka Tikkanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Muu kurssilla jaettava materiaali.
     Danel, K. et al.  Large herbivore ecology, ecosystem dynamics, and conservation   2006  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luvut 2, 4, 5 ja 6.
     Price, Peter W.   Insect ecology   1997  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luvut 2-9 ja 12.
     Wainhouse, D.  Ecological Methods in Forest Pest Management  2004  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija tietää metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten ja muiden metsätuhoja aiheuttavien eläinten merkityksen metsätaloudessa ja ymmärtää metsäeläimistön ja metsätalouden ekologisen kestävyyden väliset yhteydet.

 
Sisältö 

Metsähyönteisten biologia. Kasvi-herbivorivuorovaikutussuhteen keskeiset teoriat ja niiden soveltaminen metsänhoidossa. Metsätuholaisten ravinnonvalinta. Ympäristötekijöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tuhoihin. Tulokaslajit ja niiden merkitys metsäekosysteemeissä ja -taloudessa. Kurssiin kuuluu lajintuntemuskuulustelu 3 (hyönteiset).

 
Suoritustavat 

Luennot, seminaariesitys ja demonstraatiot (24 h), harjoitukset (30 h), lajien itseopiskelu, lajintuntemuskuulustelu 3 (hyönteiset), kirjallisuus ja tentti.

Muut kuin suomenkielisen metsätieteiden maisteritutkinnon opiskelijat voivat suorittaa kurssin 4 op laajuisena (Luennot, kirjallisuus ja lajintuntemus).

 
Oppimateriaalit 

Danel, K. et al. (2006) Large herbivore ecology, ecosystem dynamics, and conservation , Luvut 2, 4, 5 ja 6.

Price, P. W. (1997) Insect ecology , Luvut 2-9 ja 12.

Wainhouse, D. (2005) Ecological methods in forest pest management. 228 s.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäpatologian ja -eläintieteen yliopistolehtori

 
Edellytykset 

Metsätuhot ja -taudit (3511010); Metsätuhojen ja -tautien ekologia ja hallinta (3512013), tai vastaava aineopintojen kurssi

 
Ajankohta 

Kevät 2022 (joka toinen vuosi).

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Luennoidaan joko suomeksi tai englanniksi osallistuvista opiskelijoista riippuen. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi, jos opetuskieli on englanti. Poikkeuksena on luentoihin kuuluva seminaariesitys (järjestetään Moodlessa) joka tulee pitää englanniksi, mikäli luentojen opetuskieli on englanti.

Ryhmätöihin ja harjoituksiin osallistujien määrä on rajallinen. Paikat (10 kpl) on varattu ensisijaisesti suomenkielisen metsätieteiden maisterin tutkinto-opiskelijoille ja kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille.

Vaihto-opiskelijoiden ja maisteritutkinto-ohjelmien opiskelijoiden tulee huomioida, että kurssille pääsy edellyttää aiempia perus- ja aineopintotasoisen metsänsuojelun tai metsäeläintieteen kurssien suorittamista.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
J: Metsäeläintiede  Monimuoto-opetus  Olli-Pekka Tikkanen  21.03.22 -15.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsäeläintiede  Yleinen tentti  Olli-Pekka Tikkanen 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäeläintiede  Yleinen tentti  Olli-Pekka Tikkanen 
04.05.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäeläintiede  Yleinen tentti  Olli-Pekka Tikkanen 
03.06.22pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Metsäeläintiede  Yleinen tentti  Olli-Pekka Tikkanen 
12.08.22pe 12.00-16.00