Opintojakso
3513154 Globaali virtuaaliseminaari, 2 op  
Tunniste 3513154  Voimassaolo 13.02.2017 -
Nimi Globaali virtuaaliseminaari  Lyhenne Global virtual 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Timo Tokola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on maailmanlaajuinen näkemys kestävän kehityksen päämääristä (SDG) valitsemaltaan aihealueelta. Opiskelijat tutustuvat valitsemaansa aiheeseen haastattelemalla alan asiantuntijoita ja perehtymällä kriittisesti aihealueen uusimpiin tieteellisiin julkaisuihin. Jakson teemat vaihtelevat vuosittain ja keskittyvät esim. Kestävän kehityksen päämäärien erilaisiin elementteihin erimaissa. Virtuaalinen päätöseminaari tutustuttaa opiskelijat syvällisesti valittuun aiheeseen ja eri maiden välisiin eroihin ja samankaltaisuuksiin. 

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu kolmesta elementistä: (1) Johdantoluennot tutustuttavat opiskelijat opintojaksolla käytettäviin menetelmiin ja tarjolla oleviin aiheisiin. (2) Kukin ryhmä laatii aiheesta suunnitelman, kuinka perehtyy aiheeseen. Tämän jälkeen jokainen opiskelija valmistelee esityksen (10 min), joka perustuu opiskelijan tekemiin haastatteluihin ja kirjallisuuteen. (3) Kukin ryhmä esittelee ensin alustavat tulokset muille opiskelijoille ja ohjaajille sisäisesti ja sen jälkeen valmistelee lopullisen esityksen (20 min) valitsemastaan aiheesta ja esittelee sen virtuaalisissa päätösseminaareissa, jotka päättävät opintojakson. 

 
Suoritustavat 

Johdantoluennot (noin 4 h), haastattelut ja ryhmätyöt (noin 20 h), seminaari (noin 2 h) ja itsenäinen työskentely (noin 20 h)

 
Oppimateriaalit 

Moodlessa

 
Arvosteluperusteet 

0-5 Arviointi: 40% (henkilökohtainen esitys) ja 60% (ryhmäesitys). Sisältö: perehtyneisyys aihealueeseen (20%), kansallisten kestävän kehityksen päämäärien kriittinen evaluointi (20%), kattava maiden välinen vertailu (20%); Esitys: esityksen tyyli ja ulkoasu (20%), tieto- ja informaatioteknologian käyttö ja esitystaidot (20%). 

 
Opettajat 

MSc EF konsortioon kuuluvien yliopistojen opettajat. Yhteyshenkilö Joensuussa: metsätietojärjestelmien professori Timo Tokola.

 
Ajankohta 

Lukuvuosi 2018-2019: aloitusluennot Eurooppalainen metsätalouden suuntaukset –kurssilla ja virtuaaliseminaarit maalis- huhtikuussa. 

 
Kampus 

Joensuu kampus

 
Lisätietoja 

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan MSc European Forestry -opiskelijoille. Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen kestävän kehityksen aiheita jossakin määrin (KEKE-aines B: ekologiset periaatteet/ekosysteemiajattelu, luonnonvarojen hallinta ja ilmastonmuutos). Opintojakso järjestetään englanniksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa