Opintojakso
3513135 Innovaatiojohtaminen, 4 op  
Tunniste 3513135  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Innovaatiojohtaminen  Lyhenne InnoMan 
Laajuus 4 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ossi Turunen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja hänellä on alustavaa kokemusta innovaatioprosesseista. 

 
Sisältö 

Taustaluennot, harjoituksia ja opiskelijaesityksiä menetelmistä ja tuote- sekä prosessikehityksestä. 

 
Suoritustavat 

Luennot (12 h), harjoitukset, ryhmätyöt ja niiden raportointi (36 h), itseopiskelu (60 h). 

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti 0-5 (0=hylätty, 5=erinomainen)

 
Opettajat 

Puumateriaalitieteen professori

 
Ajankohta 

Järjestetään joka vuosi, seuraavan kerran keväällä 2019.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Kurssi luennoidaan englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
14.04.21ke 12.00-16.00
ilmoittautuminen päättynyt Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
05.05.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
04.06.21pe 12.00-16.00