Opintojakso
3513040 Monikäytön ekonomia, 3 op  
Tunniste 3513040  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Monikäytön ekonomia  Lyhenne EconMul 
Laajuus 3 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jouni Pykäläinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Klemperer, D.  Forest resource economics and finance  1996  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 169-201, 418-478. Lisäksi luennoilla osoitettava kirjallisuus.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppia metsien monikäytön ekonomian perusperiaatteet ja käyttämään rahamääräistäviä ja monikriteerisiä menetelmiä metsien käsittelyvaihtoehtojen arvottamiseen. 

 
Sisältö 

Tekninen, allokatiivinen ja dynaaminen tehokkuus. Kysyntä ja tarjontakäyrät. Kuluttajan ja tuottajan ylijäämä. Markkinahinnattomien metsän hyödykkeiden rahamääräinen arvottaminen. Ekosysteemipalvelut ja vapaaehtoiset kannustimet niiden tuotannossa. Kustannus-hyötyanalyysi ja monitavoitteinen päätösanalyysi metsien monikäyttövaihtoehtojen arvottamisessa. 

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), harjoitukset (6 h), kirjallisuus, tentti.

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla osoitettava kirjallisuus.

(Klemperer, D. Forest resource economics and finance. 1996. s. 169-201, 418-478.)

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsäekonomian ja -politiikan professori.

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Kansantaloustieteen tai metsäekonomian perusteet.

 
Ajankohta 

Syksy

 
Tarjontatieto 

ESaF, EF, CBU, Transfor-M, WMS

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opintojakso järjestetään englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu
J: Monikäytön ekonomia  Verkkokurssi  Jouni Pykäläinen  08.09.20 -06.11.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Monikäytön ekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Monikäytön ekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
14.10.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Monikäytön ekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
09.12.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Monikäytön ekonomia  Yleinen tentti  Jouni Pykäläinen 
10.02.21ke 12.00-16.00