Opintojakso
4215204 Matematiikka farmasiassa, osa 2: Lineaarinen ja epälineaarinen regressio, 2 op  
Tunniste 4215204  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Matematiikka farmasiassa, osa 2: Lineaarinen ja epälineaarinen regressio  Lyhenne MAF2 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0708 Biofarmasia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Farmasia (K) 

Opettajat
Nimi
Veli-Pekka Ranta 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää käyränsovituksen perusteet. Ymmärtää lineaarisessa ja epälineaarisessa regressiossa käytettävät matemaattiset menetelmät.

 
Sisältö 

1) Pienimmän neliösumman menetelmä 2) Lineaarinen regressio 3) Epälineaarinen regressio 4) Matemaattisen painotuksen käyttö regressiossa.

 
Suoritustavat 

Harjoitustyöt, luento-/oppimispäiväkirja.

Opiskelija ratkaisee tehtäviä, laatii oppimispäiväkirjan ja keskustelee sen sisällöstä opettajan kanssa.

 
Toteutustavat 

Yksilöopetus 2 t itsenäinen työskentely 52 t.

Opintojakson voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Alkupalaveri opettajan kanssa. Opiskelija perehtyy itsenäisesti oppimateriaaliin, ratkaisee tehtäviä ja laatii oppimispäiväkirjan. Tarvittaessa välikeskustelu opettajan kanssa. Loppukeskustelu opettajan kanssa. Opiskelu voi tapahtua myös pienryhmissä.Opintojakson voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Alkupalaveri opettajan kanssa. Opiskelija perehtyy itsenäisesti oppimateriaaliin, ratkaisee tehtäviä ja laatii oppimispäiväkirjan. Tarvittaessa välikeskustelu opettajan kanssa. Loppukeskustelu opettajan kanssa. Opiskelu voi tapahtua myös pienryhmissä.

 
Oppimateriaalit 

Stanton A. Glantz ja Bryan K. Slinker: Primer of applied regression and analysis of variance, 2.p., 2001 (soveltuvin osin); Tehtävämoniste (englanninkielinen MAF2 learning material). Vapaavalintainen tukimateriaali: Erich Steiner: Chemistry maths book, 2.p., 2008 (soveltuvin osin).

 
Opettajat 

Lehtori Veli-Pekka Ranta.

 
Edellytykset 

Matematiikka farmasiassa, osa 1 (MAF1) tai vastaavat tiedot.

 
Ajankohta 

Koko lukuvuosi.

 
Tarjontatieto 

FA1, FA2, FA3, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, vaihto-opiskelijat.

 
Kampus 

Kuopio.

 
Lisätietoja 

Järjestävä laitos: Farmasian laitos, Farmasian teknologia ja biofarmasia.

Yhteyshenkilöt:

Opintojakson vastuuopettaja Veli-Pekka Ranta (veli-pekka.ranta(at)uef.fi). 

Kanslia: Marja Lappalainen (marja.lappalainen(at)uef.fi).

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa