Opintojakso
4215503 Biofarmasian syventävä kirjallisuus, 2-8 op  
Tunniste 4215503  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Biofarmasian syventävä kirjallisuus  Lyhenne Biofarmasian sy 
Laajuus 2-8 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0708 Biofarmasia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Farmasia (K) 

Opettajat
Nimi
Paavo Honkakoski 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija syvemmälle biofarmasian tutkimustekniikoihin ja tieteenalan tutkimuskenttään.

 
Sisältö 

Opintojaksossa opiskelija perehtyy erikseen sovittavan kirjallisuuden avulla biofarmasian tieteenalaan. Opintojakso soveltuu sekä proviisorin opintojen syventäviin opintoihin että jatkokoulutettaville. Tentittävä kirjallisuus valitaan kullekin opiskelijalle yksilöllisesti hänen tietotasonsa, tavoitteidensa ja tieteenalakohtaisen suuntautumisensa perusteella.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen loppukuulustelu, vastata voi joko suomeksi tai englanniksi.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen työskentely 50 - 210 t, loppukuulustelu (4 t).

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus sovitaan erikseen.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty loppukuulustelu (100%)

 
Opettajat 

Opintojakson vastuuopettaja, professori Paavo Honkakoski, lehtori Veli-Pekka Ranta, lehtori Marika Ruponen.

 
Edellytykset 

Sopivat taustaopinnot biofarmasiasta, molekyylibiologiasta, soluviljelystä, analytiikasta tai farmakokinetiikasta.

 
Ajankohta 

Ympäri vuoden – tiedustele saatavuutta.

 
Tarjontatieto 

PR4-5, jatko-opiskelijat, vaihto-opiskelijat.

 
Avainsanat 

farmakokinetiikka, biopharmacy, ADME-tutkimus, farmakogenetiikka

 
Kampus 

Kampus-  ja tenttipaikkakunta Kuopio.

 
Lisätietoja 

Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen kestävän kehityksen aiheita jossakin määrin
(KEKE-aines B: terveys, ihmisoikeudet, ympäristönsuojelu)

Järjestävä laitos: Farmasian laitos, Biofarmasia.

Yhteyshenkilöt:

Vastuuopettaja Paavo Honkakoski (paavo.honkakoski(at)uef.fi) tai

                            Veli-Pekka Ranta (veli-pekka.ranta(at)uef.fi) tai

                            Marika Ruponen (marika.ruponen(at)uef.fi.

Kanslia: Marja Lappalainen (marja.lappalainen(at)uef.fi).

Alustava ilmoittautuminen opintojakson vastuuopettajalle.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu
K: Biofarmasian syventävä kirjallisuus  Muu  Marika Ruponen  01.09.20 -31.08.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa