Opintojakso
4215201 Biofarmasia, 4 op  
Tunniste 4215201  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Biofarmasia  Lyhenne BIFA 
Laajuus 4 op Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0708 Biofarmasia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Farmasia (K) 

Opettajat
Nimi
Marika Ruponen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Biofarmasian opintojaksolla opiskelijan tulee oppia:

- määrittämään lääkeaineiden antoreittien erityispiirteitä

- kuvaamaan lääkeaineiden ominaisuuksien sekä erilaisten lääkemuotojen ja antotapojen vaikutus lääkeaineen tehoon ja turvallisuuteen

- tulkitsemaan ja selittämään plasmapitoisuuskuvaajia biofarmaseuttisten ilmiöiden avulla

- soveltamaan ylläkuvattua tietoa lääkeneuvontaan

 
Sisältö 

Biofarmasian perusteet. Kurssilla perehdytään miten lääkeaineen fysikaaliskemialliset ominaisuudet, lääkemuoto ja biologinen kalvo vaikuttavat imeytymiseen. Lisäksi kurssilla käydään lävitse kaikki keskeiset lääkeaineiden antoreitit sekä perusteet veriaivoesteen merkityksestä lääkeaineiden aivokulkeutumisessa. Harjoitustöissä tehdään dissoluutiokoe erilaisilla ibuprofeenitableteilla sekä tietokonesimulaatioita imeytymisen ennustamiseksi erilaisista tablettivalmisteista.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, harjoitustyöt.

Mahdollisuus tenttiä englanniksi englanninkielisen materiaalin pohjalta. Pienryhmäopetusta järjestetään tarvittaessa englanniksi.

 
Toteutustavat 

HUOM! Koronatilanteen vuoksi opetus toteutetaan etänä, pääasia Zoomin välityksellä.

Opintojakson vastuuhenkilö informoi asiasta tarkemmin ilmoittautuneille.

Luento-opetus 21 t, ryhmätyöskentely 22 t, itsenäinen työskentely 55 t.

 
Oppimateriaalit 

Farmakokinetiikan perusteet: Ranta ja Honkakoski, Fortis 2017

Biofarmasian perusteet: Ruponen, Pajula, Honkakoski ja Urtti, Fortis 2018

 
Arvosteluperusteet 

Kurssin arvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun perusteella.

 
Opettajat 

Opintojakson vastuuhenkilö Marika Ruponen (marika.ruponen(at)uef.fi).    

 
Ajankohta 

Syksy.

 
Tarjontatieto 

FA3, PR3, farmasian kansainväliset vaihto-opiskelijat.

 
Kampus 

Kampus-  ja tenttipaikkakunta Kuopio.

 
Lisätietoja 

HUOM! Koronatilanteen vuoksi opetus toteutetaan etänä, pääasia Zoomin välityksellä.

Opintojakson vastuuhenkilö informoi asiasta tarkemmin ilmoittautuneille.

HUOM! Opintojakso järjestetään viimeisen kerran syyslukukaudella 2020.

 

Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen kestävän kehityksen aiheita jossakin määrin (KEKE-aines B: terveys).

Järjestävä laitos: Farmasian laitos, Biofarmasia.

Yhteyshenkilöt:

Opintojakson johtaja Marika Ruponen (marika.ruponen(at)uef.fi).

Kanslia: Marja Lappalainen (marja.lappalainen(at)uef.fi).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt
K: Biofarmasia  Luento- ja harjoituskurssi  Marika Ruponen  24.08.20 -09.10.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K: Biofarmasia, lopputentti  Kuulustelu/välikoe  Marika Ruponen 
09.10.20pe 08.00-11.00
Ilmoittautuminen ei alkanut K: Biofarmasia, 1. uusintatentti  Yleinen tentti  Marika Ruponen 
10.12.20to 08.00-12.00
Ilmoittautuminen ei alkanut K: Biofarmasia, 2. uusintatentti  Yleinen tentti  Marika Ruponen 
22.01.21pe 08.00-12.00