Opintojakso
3621512 Ohjelmistotuotanto, 6 op  
Tunniste 3621512  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Ohjelmistotuotanto  Lyhenne OHT 
Laajuus 6 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ohjelmistotekniikan eri aspektien tuntemus; esityisesti liittyen sen organisointiin ja tieteelliseen tutkimukseen.

 
Sisältö 

Ohjelmistovaatimukset, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito. Konfiguraationhallinta, ohjelmistotuotannon johtaminen, prosessit, mallit ja menetelmät. Ohjelmistolaatu, ammatilliset käytännöt ja ohjelmistotekniikan taloudellinen analyysi. Ohjelmistotekniikan tutkimustuloksia.

 
Suoritustavat 

Pakollisten kirjallisuusreferaattien laatiminen ja tentti.

 
Toteutustavat 

Luennot 26 h ja pakollisten kirjallisuusreferaattien laatiminen.

 
Oppimateriaalit 

Luennot ja tieteelliset artikkelit.

Bourque, Pierre & Fairley, Richard E. (eds). SWEBOK – Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, v. 3.0, 2014. IEEE Computer Society.

Sommerville, Ian. Software Engineering, 9th ed., 2011. Pearson.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tietojenkäsittelytieteen LuK-opinnot.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu Tietojenkäsittelytieteen maisteripuolen tutkinto-opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille, jatkuville oppijoille, joilla on tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna, Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisissä maisteriohjelmissa oleville ja Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin ja/tai harjoitustyön suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
(KUOPIO): Ohjelmistotuotanto  Luento- ja harjoituskurssi  Markku Tukiainen  25.10.21 -28.01.22
Ilmoittautuminen ei alkanut
(JOENSUU): Ohjelmistotuotanto  Luento- ja harjoituskurssi  Markku Tukiainen  25.10.21 -28.01.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa