Opintojakso
2124909 Finnish Visual Art, Theatre and Cinema, 5 op  
Tunniste 2124909  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Finnish Visual Art, Theatre and Cinema  Lyhenne 2124909 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0235 Kulttuurintutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Sanna Jääskeläinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Upon the completion of the course, the student

  • has received basic knowledge of Finnish art history
  • is familiar with Finnish visual art, aesthetics, theatre and cinema
  • is able to report and reflect on what has been learned.
 
Sisältö 

The history of Finnish art. The emphasis is on visual art and aesthetics, theatre and cinema.

 
Suoritustavat 

During the lockdown: Written essays. Students are asked to contact the course instructor via Email for the essay topics and course material. (updated 25.3.2020)

Book examination or written essays. Student will choose two books from the list and register in general examination. Students can also write essays instead of book examination. The essay topics must be discussed beforehand with the instructor. Examination dates: Philosophical Faculty / Literature.

 

 
Oppimateriaalit 

The History of Finnish Art and Aesthetics

Naukkarinen, Ossi et al. 1995. Art and beyond: Finnish approaches to aesthetics.

Valkonen, Markku 1999. Finnish Art over the Centuries.

Finnish Theatre

Wilmer, S. E. 2006. The Dynamic World of Finnish Theatre.

Finnish Cinema

von Bagh, Peter 2000. Drifting Shadows: A Guide to the Finnish Cinema.

 
Arvosteluperusteet 

Evaluation is based on the average to the book examination or essays.

 
Opettajat 

Senior Lecturer Anna Logrén, Agora room 169

 
Ajankohta 

Autumn 2018 – Spring 2019.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Language of tuition: English.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa