Opintojakso
3513175B Metsämaan hiilidynamiikka, kirjatentti, 4 op  
Tunniste 3513175B  Voimassaolo 28.01.2019 -
Nimi Metsämaan hiilidynamiikka, kirjatentti  Lyhenne CarbDynBook 
Laajuus 4 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Eeva-Stiina Tuittila 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Baird, A. J., L. R. Belyea, X. Comas, A. S. Reeve, and L. D. Slater (Eds.)  Carbon Cycling in Northern Peatlands  2009  Pakollinen Saatavuus
     Hari, Pertti; Heliövaara, Kari; Kulmala, Liisa (Eds.)  Physical and Physiological Forest Ecology  2013  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luvut 1- 4, 5.1, 5.2, 7.2, 8, 10


Kuvaus:
Suoritustavat 

Kirjallisuuden tenttiminen sähköisessä EXAM-tenttijärjestelmässä, https://exam.uef.fi/. Exam-tentin voi tehdä myös Kuopion kampuksella.

 
Oppimateriaalit 

Hari, Pertti; Heliövaara, Kari; Kulmala, Liisa (Eds.) (2013) Physical and Physiological Forest Ecology , Luvut 1- 4, 5.1, 5.2, 7.2, 8, 10.

A. J. Baird, L. R. Belyea, X. Comas, A. S. Reeve, and L. D. Slater (Eds.) (2009) Carbon Cycling in Northern Peatlands

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsämaatieteen professori

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Kasvupaikkaoppi (Joensuun kampus) ja Metsämaatiede (Joensuun kampus) tai Johdatus maaperätieteeseen (Kuopion kampus)  ja/tai Biogeochmistry (Kuopion kampus), ja/tai Soil ecology (Kuopion kampus) tai vastaavat.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Tenttiin voi vastata suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa