Opintojakso
3513159 Puupohjaisten materiaalien rakenne ja ominaisuudet, 5 op  
Tunniste 3513159  Voimassaolo 06.02.2017 -
Nimi Puupohjaisten materiaalien rakenne ja ominaisuudet  Lyhenne StrucProp 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Petri Kärenlampi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Bodig, J. & Jayne, B.  Mechanics of wood and wood composites  1982  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot p. 1-47, 176-393, 461-612. (20 h study time budgeted for an average student)
     Gibson, L.J. and Ashby, M.F.  Cellular solids  1997  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 2. ed. p. 1-428, 453-502.(8 h study time budgeted for an average student)
     Jastrzebski, Z.D.  Nature and properties of engineering materials  1987  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 3. ed. p. 1-73, 125-193, 372-423, 522-560.(16 h study time budgeted for an average student).
     Vogel, S.  Comparative Biomechanics: life's physical world  2003  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot p. 1-89, 299-441. (16 h study time budgeted for an average student)


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii jotakin materiaalitieteestä, erityisesti huokoisten, anisotrooppisten, hygroskooppisten ja aikariippuvien materiaalien ja niistä tehtyjen laminaattien ja komposiittien osalta.

 
Sisältö 

Ydinaines: Ominaisuudet. Materiaalisuureet. Terminen- ja kosteusekspansio. Sorptio. Hystereesi. Diffuusio, johtuminen, virtaus. Huokoisuuden vaikutus.  Täydentävä tietämys: Termiset transitiot. Komposiitit. Lujuus. Erityistietämys: Aikariippuva materiaalien käyttäytyminen.

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (50 h), kirjallisuus ja kuulustelu (51 h).

 
Oppimateriaalit 

Vogel, S., Comparative Biomechanics. Life's Physical World. Princeton University Press 2003, pp. 1-89; 299-441. (16 h study time budgeted for an average student)

Gibson, L. J. and Ashby, M. F., Cellular solids. 2. Ed., Cambridge University Press, 1997, pp. 1-428, 453-502. (8 h study time budgeted for an average student)

Bodig, J. and Jayne, B.: Mechanics of wood and wood composites. Van Nostrand Reinhold Company, 1982, pp. 1-47, 176-393, 461-612. (20 h study time budgeted for an average student)

Jastrzebski, Z. D., The nature and properties of engineering materials. John Wiley & Sons, 3. ed. 1987, pp. 1-73, 125-193, 372-423, 522-560. (16 h study time budgeted for an average student)

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi perustuu kuulusteluun (75%) ja viikoittaisiin harjoituksiin (25%).

 
Opettajat 

Puuteknologian professori

 
Ajankohta 

Joka vuosi. (tammi-helmikuu)

 
Kampus 

Joensuun kampus, videoyhteydellä Kuopion kampus

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
J, K: Puupohjaisten materiaalien rakenne ja ominaisuudet  Luento- ja harjoituskurssi  Petri Kärenlampi  10.01.22 -25.02.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Puupohjaisten materiaalien rakenne ja ominaisuudet  Yleinen tentti  Petri Kärenlampi 
15.09.21ke 12.00-16.00