Opintojakso
3513149 Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto, 3 op  
Tunniste 3513149  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Lyhenne IntForMan 
Laajuus 3 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Antti Kilpeläinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Kellomäki, S., Kilpeläinen, A., Alam, A. (Eds).  Forest BioEnergy Production: Management, Carbon sequestration and Adaptation  2013  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää miten intensiivisellä metsänhoidolla voidaan lisätä kestävästi ja kustannustehokkaasti metsäbiomassan tuotantoa.

 
Sisältö 

Ydinaines: Intensiivinen metsänhoito ja kustannustehokas metsäbiomassan tuotanto (ainespuu ja energiabiomassa); metsäbiomassan tuotantopotentiaali eri puulajeilla ja kasvupaikoilla (pääpaino boreaalisissa olosuhteissa); metsänjalostuksen ja jalostetun taimi- ja siemenmateriaalin käytön hyödyt metsän uudistamisessa (pääpuulajit Suomessa); intensiivisen metsäbiomassan tuotannon ympäristövaikutukset (eritoten ravinnehävikit ja CO2 päästöt) ja niiden hallinta.

Täydentävä tietämys: Ekosysteemimallien ja elinkaarianalyysin (LCA) käyttö metsänhoidon tutkimuksessa boreaalisissa olosuhteissa.

 
Suoritustavat 

Luennot (16 h), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

 
Oppimateriaalit 

Kellomäki, S., Kilpeläinen, A., Alam, A. (toim.). Forest BioEnergy Production: Management, Carbon sequestration and Adaptation (2013).

Lisäksi luennoilla jaettava/osoitettava muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Yliopistotutkija, vierailevat luennoitsijat

 
Edellytykset 

Kurssille osallistuminen edellyttää metsänhoidon perusmenetelmien sekä metsänuudistamis- ja kasvubiologian ja niihin vaikuttavien ympäristötekijöiden ja metsänhoidon perusteiden riittävää hallintaa.

 
Ajankohta 

Seuraavan kerran syksyllä 2021 (1. periodi). Luennoidaan joka toinen vuosi.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi. 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
 
J: Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Luentokurssi  Antti Kilpeläinen  06.09.21 -07.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Yleinen tentti  Antti Kilpeläinen 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Yleinen tentti  Antti Kilpeläinen 
13.10.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Yleinen tentti  Antti Kilpeläinen 
08.12.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Yleinen tentti  Antti Kilpeläinen 
09.03.22ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Intensiivinen metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto  Yleinen tentti  Antti Kilpeläinen 
04.05.22ke 12.00-16.00