Opintojakso
3513151 Kansainvälinen metsien hallinta ja ympäristöpolitiikka, 5 op  
Tunniste 3513151  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Kansainvälinen metsien hallinta ja ympäristöpolitiikka  Lyhenne IntForGov 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Tikkanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Alla mainitun oppimateriaalin lisäksi luennoilla osoitettava kirjallisuus.
     Global forest resources assessment 2015  How are the world’s forests changing? Food and agriculture organisation of the United Nations. Rome, 2016.  2016  Pakollinen Saatavuus
     Mery, G. et al.  Forests and society : responding to global drivers of change / editors: Gerardo Mery, Pia Katila, Glenn Galloway, René I. Alfaro, Markku Kanninen, Max Lobovikov, Jari Varjo.   2010  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luennoilla osoitettavat luvut.
     Rayner, J., Buck, A. & Katila, P.   Embracing complexity: Meeting the challenges of international forest governance. A global assessment report.   2010  Pakollinen Saatavuus
     http://www.iufro.org/science/gfep/forest-regime-panel/report/
     Lisätiedot Luennoilla osoitettavat luvut.
     Katila, P. et al.  Forests under pressure - local responses to global issues / editors: Pia Katila, Glenn Galloway, Wil de Jong, Pablo Pacheco, Gerardo Mery.   2014  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Luennoilla osoitettavat luvut.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää maailman metsävarojen ja metsien käytön nykytilan sekä tunnistaa muutosvoimat ja haasteet. Opiskelija ymmärtää metsien hallintaan ja sen tutkimukseen liittyvät käsitteet sekä muodostaa kokonaiskuvan globaalista metsien käytön hallinnasta. Lisäksi opiskelija tietää tärkeimmät metsien käyttöä ohjaavat kansainväliset instituutiot, prosessit ja sopimukset sekä niiden vaikutukset alueellisella ja paikallisella tasolla.

 
Sisältö 

Maailman metsävarojen ja metsien käytön nykytila, muutosvoimat ja haasteet. Politiikan, regiimin ja hallinnan käsitteet. Globaalit metsäongelmat, metsiin keskittyneet prosessit ja toimijat (FAO, ITTO, UNCED-UNFF). Ympäristösopimukset ja metsät (CBD, UNFCCC, UNCCD). Alueelliset prosessit (esim. Forest Europe, Montreal) ja kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Metsäsertifiointi. Monitasoinen ja moniosapuolinen hallinta (governance) ja siihen osallistujat (YK, kansallisvaltiot, metsäteollisuus, metsänomistajat, kansalaisjärjestöt). Intressien, arvojen ja periaatteiden merkitys globaalin metsäkonsensuksen etsimisessä. Globaalin metsähallinnan arviointi ja tulevaisuus.

 
Suoritustavat 

Luennot ja harjoitukset (32 h), kirjallisuus, essee, tentti.

 
Toteutustavat 

Etäopetus

 
Oppimateriaalit 

Global forest resources assessment 2015. How are the world's forests changing? Food and agriculture organisation of the United Nations. Rome, 2016.

Mery, G., Katila, P., Galloway, G., Alfaro, R.I., Kanninen, M., Lobovikov, M. and Varjo, J. (eds.). 2010. Forest and Society – Responding to Global Drivers of Change.

IUFRO World Series Volume 25. Vienna. Luennoilla osoitettavat luvut.

Rayner, J., Buck, A. and Katila, P. (ed.) 2010. Embracing complexity: meeting the challenges of international forest governance. A Global assessment Report by the Global Forest Expert Panel on the International Forest Regime. IUFRO World Series Vol.28. Luennoilla osoitettavat luvut.

Katila, P., Galloway, G., Jong, W., Pachero, P. and Mery G. 2014. Forests under pressure – Local responses to global issues. IUFRO World Series Vol. 32. Luennoilla osoitettavat luvut.

Panwar, R., Kozak R., Hansen, E. (Eds.). Forests, Business and Sustainability. Routledge.

Muu luennoilla osoitettava kirjallisuus.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Jukka Tikkanen, tuntiopettajat

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2022.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
J: Kansainvälinen metsien hallinta ja ympäristöpolitiikka  Luento- ja harjoituskurssi  Jukka Tikkanen  14.03.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Kansainvälinen metsien hallinta ja ympäristöpolitiikka  Yleinen tentti  Jukka Tikkanen 
15.09.21ke 12.00-16.00