Opintojakso
8031003 University Study Skills, 1 op  
Tunniste 8031003  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi University Study Skills  Lyhenne USS 
Laajuus 1 op Vanhenemisaika  
TyyppiMuu Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on sujuvoittaa opintojen aloittamista ja kehittää opiskelijan akateemisten opintojen vaatimia tietoja ja taitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut tietoa yliopisto-opiskelusta ja tiedeyhteisöstä ja hän osaa:

  1. hyödyntää opiskelussaan Itä-Suomen yliopiston opiskelukäytänteitä
  2. tunnistaa omiin opintoihin liittyviä kehitystarpeita ja kehittää omaa opiskeluaan
  3. tiedostaa ja hallita opiskelutilanteisiin liittyviä stressikokemuksia
  4. toimia akateemisen yhteisön eettisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti
  5. käyttää Itä-Suomen yliopiston verkkotyökaluja opiskeluidensa tukena ja toimia Moodle verkko-oppimisympäristössä.
 
Sisältö 

Opintojaksolla tutustutaan opiskeluun akateemisessa ympäristössä sekä käydään läpi eettisiä ohjeita, tutustutaan tohtoriopintoihin ja akateemiseen tiedeyhteisöön. Myös yleisimmät opiskelun verkkotyökalut, stressinhallinta sekä oman oppimisen arviointi ja kehittäminen tulevat tutuksi.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja verkkovälitteistä opiskelua mm. oppimistehtävien avulla. Annettujen oppimistehtävien tekeminen on pakollista.

 
Toteutustavat 

Luentoja ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

 
Oppimateriaalit 

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/Hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritetut annetut oppimistehtävät.

 
Opettajat 

Itä-Suomen yliopiston henkilökunta.

 
Edellytykset 

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa opiskelukokemusta Itä-Suomen yliopistosta.

 
Ajankohta 

Pääsääntöisesti syyslukukaudella.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu ainoastaan Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille. Ei vaihto-opiskelijoille.

 
Avainsanat 

Akateeminen, oppiminen, opiskelutaito, opiskelu, ohjaus, itsetuntemus, omatoiminen, yhteisö, plagiointi, etiikka, tohtoriopinnot, stressi, jaksaminen, stressinhallinta, verkkotyökalu, Moodle, verkko-opiskelu, Opintopalvelut, UEF.

 
Kampus 

Joensuun ja Kuopion kampukset (kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat).

 
Lisätietoja 

Opintojakson kielenä on englanti
Lisätietoja antaa Niina Rissanen (niina.rissanen (@) uef.fi).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt
University Study Skills (Joensuu and Kuopio)  Monimuoto-opetus  Niina Rissanen 
10.09.21pe 14.00-15.00
15.09.21ke 14.00-16.00
24.09.21pe 14.00-15.00
29.09.21ke 14.00-16.00
08.10.21pe 14.00-15.00
13.10.21ke 14.00-16.00
15.10.21pe 14.00-15.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa