Study unit
8031003 University Study Skills, 1 Cp  
Code 8031003  Validity 01.01.2010 -
Name University Study Skills  Abbreviation USS 
Credits 1 Cp Date of expiry  
TypeOther Subject0000 Undefined 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   GradingFail-Pass 
Recommended scheduling 
   
Organisation Student services 

Description
Learning outcomes 

Opintojakson tavoitteena on sujuvoittaa opintojen aloittamista ja kehittää opiskelijan akateemisten opintojen vaatimia tietoja ja taitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut tietoa yliopisto-opiskelusta ja tiedeyhteisöstä ja hän osaa:

  1. hyödyntää opiskelussaan Itä-Suomen yliopiston opiskelukäytänteitä
  2. tunnistaa omiin opintoihin liittyviä kehitystarpeita ja kehittää omaa opiskeluaan
  3. tiedostaa ja hallita opiskelutilanteisiin liittyviä stressikokemuksia
  4. toimia akateemisen yhteisön eettisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti
  5. käyttää Itä-Suomen yliopiston verkkotyökaluja opiskeluidensa tukena ja toimia Moodle verkko-oppimisympäristössä.
 
Content 

Opintojaksolla tutustutaan opiskeluun akateemisessa ympäristössä sekä käydään läpi eettisiä ohjeita, tutustutaan tohtoriopintoihin ja akateemiseen tiedeyhteisöön. Myös yleisimmät opiskelun verkkotyökalut, stressinhallinta sekä oman oppimisen arviointi ja kehittäminen tulevat tutuksi.

 
Modes of study 

Luentoja ja verkkovälitteistä opiskelua mm. oppimistehtävien avulla. Annettujen oppimistehtävien tekeminen on pakollista.

 
Teaching methods 

Luentoja ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

 
Study materials 

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

 
Evaluation criteria 

Hyväksytty/Hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritetut annetut oppimistehtävät.

 
Teachers 

Itä-Suomen yliopiston henkilökunta.

 
Prerequisites 

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa opiskelukokemusta Itä-Suomen yliopistosta.

 
Time 

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa opiskelukokemusta Itä-Suomen yliopistosta.

 
Offering data 

Opintojakso on suunnattu ainoastaan Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille. Ei vaihto-opiskelijoille.

 
Key words 

Akateeminen, oppiminen, opiskelutaito, opiskelu, ohjaus, itsetuntemus, omatoiminen, yhteisö, plagiointi, etiikka, tohtoriopinnot, stressi, jaksaminen, stressinhallinta, verkkotyökalu, Moodle, verkko-opiskelu, Opintopalvelut, UEF.

 
Campus 

Joensuun ja Kuopion kampukset (kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat).

 
Further information 

Opintojakson kielenä on englanti
Lisätietoja antaa Niina Rissanen (niina.rissanen (@) uef.fi).

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams