Opintojakso
3621647 Algoritmien erikoiskurssi, 3-5 op  
Tunniste 3621647  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Algoritmien erikoiskurssi  Lyhenne ATA 
Laajuus 3-5 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Hallita kurssilla käsiteltävät algoritmit ja niiden periaatteet

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään valittuja aiheita algoritmiikasta ja laskennasta yleisemmin. Aiheet sisältävät evolutionäärisiä algoritmeja, informaatio- teoriaa, tiedon tiivistämisen perusteita, branch-and-bound sekä muita tutkimuksesta esille nousevia aiheita

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 t + Harjoituksia 10 t + harjoitustyö

 
Toteutustavat 

Läsnäolo (75%) + harjoitusten tekeminen (50%) + suullinen kuulustelu

 
Oppimateriaalit 

Jaetaan kurssilla

 
Arvosteluperusteet 

0-5                      

Hyväksytty / hylätty

Laajemmassa (5 op) versiossa halutessaan 0-5 (vaatii loppukuulustelun

 
Opettajat 

Läpäissyt Algoritmien Suunnittelu ja Analysointi –kurssin

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa