Opintojakso
3622233 Tilastollinen koesuunnittelu, 5 op  
Tunniste 3622233  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Tilastollinen koesuunnittelu  Lyhenne TKS 
Laajuus 5 op Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää koesuunnittelun perusperiaatteet. Osaa analysoida perusasetelmista peräisin olevan aineiston (ainakin R ohjelmalla). Osaa tulkita analyysin tulokset ja ymmärtää  asetelmiin liittyvien mallien diagnostiikan periaateet.

 
Sisältö 

Koesuunnittelun perusperiaatteet: Lohkominen, satunnaistaminen ja toistaminen. Voimakkuuslaskennan perusteet. Täydellisesti satunnaistettu koe (faktorikoe), täydellisesti satunnaistettu lohkokoe, sisäkkäinen koeasetelma, split-plot asetelma, satunnaiset tekijät faktorikokeessa, toistomittaukset

 
Suoritustavat 

Näyttökoe tai kirjallinen kuulustelu.

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetus. Luennot 2 h, pienryhmäopetus 14 h

 
Oppimateriaalit 

Kurssimoniste, Moodlessa jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tilastotieteen johdantokurssi ja tilastotieteen peruskurssi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut
(KUOPIO): Tilastollinen koesuunnittelu  Monimuoto-opetus  Mika Hujo  13.01.22 -08.04.22
Ilmoittautuminen ei alkanut
(JOENSUU): Tilastollinen koesuunnittelu  Monimuoto-opetus  Mika Hujo  13.01.22 -08.04.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa