Opintojakso
3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi, 6 op  
Tunniste 3621511  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Lyhenne ASA 
Laajuus 6 op Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppia algoritmien analysoinnin ja tehokkaiden algoritmien suunnittelun menetelmiä sekä laskennallisen vaativuusteorian perusteita

 
Sisältö 

Algoritmien suunnitteluperiaatteet ja niiden soveltaminen tietojenkäsittelytehtäviin. Keskeisiä algoritmien analysointitekniikoita ja suunnitteluperiaatteita, kuten hajoita-ja-hallitse sekä dynaaminen ohjelmointi. NP-täydellisyys ja rakenteisen vaativuusteorian perusteet. Esimerkkejä tietorakenteista ja NP-kovien laskentaongelmien ratkaisukeinoista (esim. heuristiset, likimääräiset ja satunnaistetut menetelmät).

 
Suoritustavat 

Luennot 34 h, harjoitukset 16 h, tentti ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin

 
Toteutustavat 

Videoluennot TKT-laitoksen videoluokista. Paikalliset harjoitukset molemmilla kampuksilla.      

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste ja kurssilla ilmoitettava kirjallisuus

 
Arvosteluperusteet 

tavanomainen numeroarvostelu 0-5, jossa tentin osuus on 2/3 ja harjoitusten 1/3.

 
Edellytykset 

Tietojenkäsittelytieteen LuK-opinnot, sisältäen tietorakenteiden ja algoritmien sekä laskennan perusmallien kurssit; matematiikan perusopinnot (tai hyvin hallitut lukiomatematiikan tiedot)

 
Ajankohta 

Syksy

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu:

  • Tietojenkäsittelytieteen maisteripuolen tutkinto-opiskelijoille
  • Jatkuville oppijoille, joilla on tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna
  • Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisissä maisteriohjelmissa oleville.
  • Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoille
 
Lisätietoja 

Joensuun kampus: Opetus ja materiaali on englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi vastata opintojakson tenttiin ja ratkaista harjoitustehtävät suomeksi.

Kuopion kampus: Opetus kieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
 
(KUOPIO): Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Luento- ja harjoituskurssi  Matti Nykänen  06.09.21 -26.11.21
 
(JOENSUU): Algoritmien suunnittelu ja analysointi  Luento- ja harjoituskurssi  Pasi Fränti  06.09.21 -26.11.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa