Opintojakso
8011460 Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op  
Tunniste 8011460  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi Tieteellinen kirjoittaminen  Lyhenne Tieteellinen ki 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

suunnitelmallinen kirjoittamisen ja tutkimuksenteon yhdistäminen tukemaan tutkielman valmistumista

kielen- ja tekstinhuollon tavoitteet ja niiden soveltaminen omaan kirjoittamiseen

tekstin analysoinnin taidot ja niiden soveltaminen omaan kirjoitusprosessiin sekä tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen pohjalta

keskeisten tutkimukseen ja työelämään liittyvien tekstilajien erityispiirteiden tunteminen

tieteellisen tiedon esittäminen erilaisille kohderyhmille tarkoituksenmukaisella tavalla

valmiudet kirjoittamisen taitojen itsenäiseen kehittämiseen

 
Sisältö 

työelämän kannalta keskeiset tekstilajit sekä oman erityisalan kirjallinen viestintä

oikeakielisyys ja huoliteltu teksti

kriittinen lukutapa ja tekstianalyysi

kirjoitusprosessin hallinta ja erityisesti oman tutkielman työstäminen

tekstien kohdentaminen

rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 
Suoritustavat 

Opintojaksoa varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia.

Osallistuminen opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset.

Käytettävät harjoitusmuodot: verkkopohjainen työskentely, harjoitukset, vertaispalaute ja oman tekstin muokkaaminen

 
Toteutustavat 

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta voi sisältää myös kontaktiopetusta kampuksella ja/tai etäyhteydellä.
Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu opettajan jakama materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Jatkuva arviointi

Hyväksytyn suorituksen vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen (kontaktiopetukseen ja verkko-opetukseen) sekä hyväksytyt oppimistehtävät.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

 
Edellytykset 

Suomenkielinen koulusivistys tai vastaavat taidot

 
Ajankohta 

toinen opiskeluvuosi

Opintojakso suoritetaan rinnakkain Master´s Thesis Seminar -opintojakson kanssa

 
Tarjontatieto 

Automaatiotekniikan DI -koulutuksen opiskelijoille

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Maisterin tutkintoon pakollisena kuuluva opintojakso, jota ei voi korvata muulla suorituksella.

 

Opetuksen kieli (pakollinen tieto)

suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa