Opintojakso
8011477 Työelämän viestintä, 2 op  
Tunniste 8011477  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi Työelämän viestintä  Lyhenne Työelämän viest 
Laajuus 2 op Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tietää, mikä merkitys vuorovaikutusosaamisella on ja millaista vuorovaikutusosaamista hän tarvitsee omalla ammatti- ja tieteenalalla. Opiskelija saa valmiuksia työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa toimia yhteistyöhakuisesti sekä tunnistaa ja kehittää osaamistaan.

 
Sisältö 

vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen

vuorovaikutus omalla ammatti- ja tieteenalalla

asiantuntijan alustuspuheenvuoro

yhteistyötaidot kokouksissa ja neuvotteluissa

 
Suoritustavat 

Opintojaksoa varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia. Opintojaksolla on yksilö-, pari-, ryhmä- ja työpajaharjoituksia sekä luentoja. Opintojaksolla voi olla sekä kaikille yhteistä että pienryhmiin jaettua opetusta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla harjoituksiin. Opintojaksoon voi kuulua koko ryhmälle yhteisiä harjoituksia ja pienryhmäkohtaisia harjoituksia.
Opiskelijan tulee osallistua kaikkien yhteisten harjoitusten lisäksi kaikkiin oman pienryhmänsä harjoituksiin opettajan ohjeiden mukaisesti. Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

 
Toteutustavat 

Opintojaksoa varten opiskelijan tulee varata 54 tuntia. Opintojaksolla on yksilö-, pari-, ryhmä- ja työpajaharjoituksia sekä luentoja. Opintojaksolla voi olla sekä kaikille Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena.

 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta voi sisältää myös kontaktiopetusta kampuksella ja/tai etäyhteydellä. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia.

 

Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. yhteistä että pienryhmiin jaettua opetusta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla harjoituksiin. Opintojaksoon voi kuulua koko ryhmälle yhteisiä harjoituksia ja pienryhmäkohtaisia harjoituksia.
Opiskelijan tulee osallistua kaikkien yhteisten harjoitusten lisäksi kaikkiin oman pienryhmänsä harjoituksiin opettajan ohjeiden mukaisesti. Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

 
Oppimateriaalit 

Verkkoaineisto ja muu opettajan jakama materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Jatkuva arviointi

Hyväksytyn suorituksen vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen (kontaktiopetukseen ja verkko-opetukseen) sekä hyväksytyt oppimistehtävät.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

 
Edellytykset 

Suomenkielinen koulusivistys tai vastaavat taidot

 
Ajankohta 

toinen opiskeluvuosi

 
Tarjontatieto 

Automaatiotekniikan DI -koulutuksen opiskelijoille

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Maisterin tutkintoon pakollisena kuuluva opintojakso, jota ei voi korvata muulla suorituksella.

 

Opetuksen kieli (pakollinen tieto)

suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa