Oppaan Sivuaine: Urheiluravitsemus, 2020-21 tiedot



Yleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuSivuaineopinnot: Urheiluravitsemus 2020-21 (julkaistu)
---------------------------------------------------------