Oppaan Sivuaine: Venäjän kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

Sivuaineopinnot aloitetaan aina perusopinnoista. Perusopintojen jälkeen voit edetä aineopintoihin ja niiden jälkeen syventäviin.
Joillekin opintojaksoille on pakollisia tai suositeltuja edeltäviä opintoja. Ne mainitaan opintojaksokuvauksessa. Tutustu kuvaukseen ennen opetukseen ilmoittautumista.

Sivuaineopiskelijan opintokokonaisuudet:

2131430 VENÄJÄN KIELEN PERUSOPINNOT 30 op
2131550s VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT, sivuaine 30 op

Syventävissä opinnoissa valitaan toinen seuraavista:
2131600S VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT, sivuaine 60 op
tai
2131800S VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, sivuaine 60 opOppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 2131550s Venäjän kielen aineopinnot, sivuaine 
30Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2131600S Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, sivuaine 
60Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2131800S Venäjän kielen ja kääntämisen syventävät opinnot, sivuaine 
60Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2131430 Venäjän kielen perusopinnot 
30Vieraat kielet ja käännöstiede (J)