Oppaan Sivuaine: Ruotsin kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

Sivuaineopinnot aloitetaan aina perusopinnoista. Perusopintojen jälkeen voit edetä aineopintoihin ja niiden jälkeen syventäviin.
Joillekin opintojaksoille on pakollisia tai suositeltuja edeltäviä opintoja. Ne mainitaan opintojaksokuvauksessa. Tutustu kuvaukseen ennen opetukseen ilmoittautumista.

Sivuaineopiskelijan opintokokonaisuudet:
2132230 Ruotsin kielen perusopinnot 30 op
2132350s Ruotsin kielen aineopinnot (sivuaine) 30 op

Syventävissä opinnoissa valitaan yksi seuraavista:
2132400s Ruotsin kielen syventävät opinnot aineenopettajaksi suuntautuvalle (sivuaine) 60 op
2132451s Ruotsin kielen syventävät opinnot kieliasiantuntijaksi suuntautuvalle (sivuaine) 60 op


2132450s Ruotsin kielen syventävät opinnot kääntämiseen suuntautuvalle (sivuaine) 60 op: opintokokonaisuus on poistunut ops-uudistuksessa (2021). Kääntämisen opinnot on lisätty valinnaisiksi opinnoiksi opintokokonaisuuteen 2132451s Ruotsin kielen syventävät opinnot kieliasiantuntijaksi suuntautuvalle (sivuaine).Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 2132350s Ruotsin kielen aineopinnot (sivuaine) 
30Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2132230 Ruotsin kielen perusopinnot 
30Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2132400S Ruotsin kielen syventävät opinnot aineenopettajaksi suuntautuvalle (sivuaine) 
60Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2132451s Ruotsin kielen syventävät opinnot kieliasiantuntijaksi suuntautuvalle (sivuaine) 
60Vieraat kielet ja käännöstiede (J)
 2132450s Ruotsin kielen syventävät opinnot kääntämiseen suuntautuvalle (sivuaine) 
60Vieraat kielet ja käännöstiede (J)