Oppaan Sivuaine: Terveyden edistäminen ja terveystieto, 2020-21 tiedot


Sivuaine: Terveyden edistäminen ja terveystieto, 2020-21

Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 4310530 Terveyden edistäminen ja terveystieto, aineopinnot 
35Hoitotiede (K), Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede
 4310520 Terveyden edistäminen ja terveystieto, perusopinnot 
25Hoitotiede (K), Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede