Oppaan Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 2220220 Erityispedagogiikan aineopinnot (sivuaineopinnot) 
35Erityispedagogiikka (J)Hae opetus ja tentit
 2220110 Erityispedagogiikan perusopinnot (sivuaineopinnot) 
25Erityispedagogiikka (J)
 AY7025500 Henkilöstötyön orientoivat opinnot (osaamiskokonaisuus) 
28-30Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus
 2310130 Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus, avoin yliopisto) 
25Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
 2230450 Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (sivuaineopinnot) 
25Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)
 2231000 Opetushallinto 
25Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)
 2311300 Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka 
25Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto