Oppaan Avoin yliopisto, Yhteiskuntatieteet, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat erilliset opintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 AY5313100 Filosofian perusopinnot 
30Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 5118898 Maantieteen aineopinnot (aineenopettaja) sivuaineopiskelijalle 
35Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)
 5116090 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 
25Ympäristöpolitiikka (J), Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)
 2240410 Oikeuspsykologian aineopinnot 
30Psykologia (J), Oikeustieteet (J)
 2240400 Oikeuspsykologian perusopinnot 
30Psykologia (J)
 AY2230482 Psykologian aineopinnot 
35Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY2230481 Psykologian perusopinnot 
25Avoin yo, Filosofiset tieteet, Joensuu (J), Oppimisen ja ohjauksen kehittämispalvelut, avoin yliopisto-opetus
 AY5425000 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5410175 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 
30Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5511150 Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5512150 Sosiaalipsykologian perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5524150 Sosiaalitieteiden perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5513300 Sosiaalityö, aineopinnot 
35Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5513100 Sosiaalityön perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5514199 Sosiologian perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5420031 Terveystaloustieteen perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY7025200 Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 
3520Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY7025100 Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto
 AY5113920 Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena 
61Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus
 AY5515100 Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 
25Jatkuvan oppimisen keskus, avoin yliopisto-opetus, Itä-Suomen yliopisto